Privacyverklaring

Privacyverklaring Mercurius Schadeverzekeringen N.V.

27 november 2018

Uw privacy is voor Mercurius Schadeverzekeringen N.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Mercurius Schadeverzekeringen N.V. allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Dit geldt ook voor onze handelsnamen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Diensten:

Wanneer u een verzekering, bankproduct of andere financiële dienst bij ons aanvraagt, vragen wij u om uw persoonsgegevens. Dit geldt ook voor advies en bemiddeling voor producten bij andere partijen. Deze gegevens verstrekt u aan ons via uw adviseur of rechtstreeks via bijvoorbeeld de website, post, e-mail of telefoon.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen. Dit zijn uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer, kenteken, BSN en salarisgegevens.

Gebruik persoonsgegevens:

Als u, uw werkgever of adviseur een verzekering, bankproduct of andere financiële dienst bij ons aanvraagt dan vragen wij u om persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doelen.

 • Om de verzekerings- en bankadministratie uit te voeren. Hierbij gaat het onder andere om het verwerken van aanvragen, het afwikkelen van claims en het regelen van het betalingsverkeer.
 • Om de veiligheid en integriteit van Mercurius Schadeverzekeringen N.V. te waarborgen. Hierbij gaat het om fraude te voorkomen en te bestrijden.
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Om, voor zover toegestaan, te delen met zakelijke partners, zoals adviseurs, incassobureaus, expertisebureaus en herverzekeraars.
 • Om marketingactiviteiten uit te voeren voor zover dit is toegestaan.

Mercurius Schadeverzekeringen N.V. mag niet zonder reden persoonsgegevens verwerken. Hiervoor moet altijd een rechtmatige grondslag zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, maar dit is ook mogelijk op basis van de overeenkomst die met u is gesloten.

Gebruik bijzondere persoonsgegevens:

Bijzondere persoonsgegevens die mogelijk door ons van u zullen worden verwerkt zijn:

 • Gezondheid
 • Strafrechtelijk verleden
 • Burgerservicenummer (BSN)

Voor het accepteren en uitvoeren van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en voor letselschadebehandeling, hebben wij informatie nodig over uw gezondheid. Als wij gegevens van uw arts nodig hebben, dan vragen wij daarvoor uw toestemming. De verwerking van uw gezondheidsgegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur. Dit is een geregistreerde geneeskundig specialist.

Daarnaast mogen wij voor een verantwoord acceptatiebeleid vragen naar feiten over een eventueel strafrechtelijk verleden van de te verzekeren personen en anderen van wie de belangen op de aangevraagde verzekeringen worden (mee) verzekerd. Overigens mag dit alleen voor zover die feiten betrekking hebben op een periode van acht jaar voorafgaand aan de aanvraag van de verzekering.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden):

Mercurius Schadeverzekeringen N.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder dat zij hiervoor een grondslag heeft.

Wij geven uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen als dat strikt nodig is voor onze dienstverlening of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld aan de belastingdienst, toezichthouders en politie of justitie).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen zoals herverzekeraars, uw adviseur en andere bedrijven waaraan wij taken hebben uitbesteed. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u de diensten te kunnen leveren.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze administratie. De bewaartermijn is afhankelijke van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt of indien hier wettelijke eisen aan zijn verbonden. Gegevens die u heeft verstrekt voor het aanvragen van een offerte worden voor zes maanden bewaard. De gegevens die wij nodig hebben om een verzekeringsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren bewaren wij na het einde van de overeenkomst nog maximaal zeven jaar. Adviesrapporten bewaren wij vijf jaar.

Zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzamelt en verwerkt, worden ze zo spoedig mogelijk verwijderd.

Beveiliging:

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Daarnaast hebben als onze medewerkers een geheimhoudingsplicht op grond van onze gedragscode. Onze medewerkers mogen alleen persoonsgegevens doorgeven als er een wettelijke verplichting is of als dit nodig is vanwege hun taak.

Gebruik online polisdossier:

Bij gebruik van een online polisdossier moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en geslacht.

Reclame:

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

Indien noodzakelijk zullen wij u hiervoor om toestemming vragen. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame.

Website:

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Rechten van betrokkene:

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het overdragen van bepaalde persoonsgegevens
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij ons en/of bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, tel. 088-1805250).

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Mercurius Schadeverzekeringen N.V. Stuur hiervoor een mail naar privacy@mercuriusnv.nl.

Ons kantoor
Langestraat 32
3861 BN Nijkerk

Tel.  033 - 247 5555
Fax  033 - 245 9894

Whatsapp 

+31 6 3942 7327

Contact
Privacy

Alarmcentrale motorrijtuigen
(+31) (0) 20 651 58 27

Alarmcentrale reisverzekeringen
(+31) (0) 20 651 56 12

        


Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top