Bedrijfstaxaties / Gegarandeerd voldoende verzekerd

Mijn bedrijf is toch verzekerd?

U denkt dat u goed verzekerd bent. Totdat er brand uitbreekt en u erachter komt dat de uitkering van uw verzekeraar bij lange na niet voldoende is om uw bedrijf na de brand weer in bedrijf te krijgen. Deze trieste situatie treft ieder jaar meerdere ondernemers. De oorzaak zit vaak in verwarring over het verzekerde bedrag op uw polis.

Hier zit het probleem

In uw polis staat welk bedrag u uitgekeerd krijgt na een schade. Dat bedrag is meestal gebaseerd op de dagwaarde of de nieuwwaarde. De dagwaarde van uw inventaris daalt jaarlijks door afschrijving – en daarmee het uit te keren bedrag ook. Zit u dan met uitkering op basis van nieuwwaarde altijd goed? Ook niet. Want als de waarde van uw inventaris door bijvoorbeeld gebruik, slijtage of afschrijving lager is dan 40% van de nieuwwaarde, dan keert uw verzekeraar de dagwaarde uit in plaats van de nieuwwaarde. Gemiddeld genomen is dat al na drie jaar na aanschaf. Het tekort moet u uit eigen zak betalen, ook als u verzekerd bent op basis van de nieuwwaarde.

Gegarandeerd voldoende verzekerd

Gelukkig kan het ook anders. U kunt uw bedrijf ook verzekeren op basis van taxatiewaarde. Gedurende een periode van 3 jaar keert de verzekering dan gegarandeerd en zonder enige discussie het vooraf getaxeerde bedrag uit. Hiermee wapent u zichzelf tegen onderverzekering. Via Mercurius Verzekeringen kunt u zowel uw pand als de bedrijfsuitrusting laten taxeren. Als uw verzekeraar zich baseert op ons taxatierapport, bent u nooit onder- of oververzekerd, weet u welk bedrag uw verzekeraar gegarandeerd uitkeert in geval van schade én u betaalt niet teveel premie.

Voorkomen van brand

Bijna de helft van de ondernemingen is na een grote brand binnen twee jaar failliet. Goed verzekeren is dus hard nodig. Tegelijkertijd is aandacht voor het voorkomen van brand binnen uw bedrijf net zo belangrijk. Kijk hiervoor eens op https://checklistbrand.nl/ of laat Mercurius Verzekeringen een risicoanalyse uitvoeren.

Wilt u nooit meer onder- of oververzekerd zijn?

Neem dan contact op met een adviseur in uw regio. Een kennismakingsgesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.

 

 

Stel ons gerust uw vraag

Alarmcentrale motorrijtuigen
(+31) (0) 20 651 58 27

Alarmcentrale reisverzekeringen
(+31) (0) 20 651 56 12