Bedrijfsgroei. Mooi, maar wie komt er bij u werken?

U ziet mooie kansen om bedrijfsgroei mogelijk te maken. Dan moet u op verschillende vlakken besluiten nemen. Bijvoorbeeld over de vraag hoe en door wie het extra werk uitgevoerd wordt. Wat kiest u: vaste medewerkers, uitzendkrachten of zzp’ers? Of zet u in op automatisering?

Bedrijfsgroei: plant water geven in pot
Nieuws
Datum: 12-02-2024

Vaste medewerkers. Als u een medewerker in loondienst neemt, regelt u zelf de werving en selectie en kiest u wie er bij u komt werken. De medewerker is een vast aantal uren per week bij u aan het werk op basis van een arbeidsovereenkomst. U stelt die arbeidsovereenkomst op en zorgt voor de salarisadministratie, aanmeldingen bij instanties, inhoudingen en afdrachten. In vaste dienst betekent dat u een loondoorbetalingsplicht heeft bij ziekte en dat u de medewerker niet zomaar kunt ontslaan. Wel mag u hem een tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden.

Uitzendkrachten. Het uitzendbureau is de juridische werkgever van de uitzendkracht. Het bureau regelt het proces rondom het aannemen en uitbetalen, verzorgt de loon- en personeelsadministratie en is verantwoordelijk voor de afdracht van premies, verzekeringen en pensioen. Als de uitzendkracht ziek wordt, uitvalt of verlof opneemt, komt dat voor rekening van het uitzendbureau. U huurt een uitzendkracht in zolang het nodig is en u betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren. Ook kunt u zonder opzegtermijn weer afscheid van hem nemen. De voordelen van het inschakelen van uitzendkrachten zijn dus groot, maar u betaalt daar wel een prijs voor.

Wettelijke regels. Als werkgever moet u zich houden aan een aantal wettelijke regels bijvoorbeeld betreffende beloning, vrije dagen, werk- en rusttijden, veiligheid en gezondheid. Bedenk dat de arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten minimaal dezelfde zijn als die van uw vaste werknemers. Ze hebben recht op dezelfde beloning als een vaste medewerker in dezelfde of een gelijkwaardige functie. Denk daarbij ook aan uitbetalen van overuren, de reiskostenvergoeding en een dertiende maand. En wanneer een uitzendkracht schade veroorzaakt, kunt u dat niet verhalen op het uitzendbureau. U bent in dat geval aansprakelijk.

Zzp’ers. Schakelt u een zzp’er in, dan is er geen sprake van een gezagsverhouding. Dat is belangrijk omdat er anders al gauw sprake is van schijnzelfstandigheid. U spreekt een uurtarief of een ‘all-in’-prijs af voor een opdracht, maar de zzp’er bepaalt hoe en wanneer hij het werk doet en gebruikt ook eigen materialen of apparatuur. Een zzp’er zorgt ook zelf voor inkomsten bij ziekte of pensioen. Veroorzaakt hij schade bij uw bedrijf? Dan kunt u hem daarvoor aansprakelijk stellen. Wel heeft een zzp’er recht op dezelfde arbeidsomstandigheden als uw werknemers wanneer hij het werk binnen uw bedrijf uitvoert. Ook voor hem moet de werkplek veilig en gezond zijn.

Automatisering. Is het moeilijk om nieuwe mensen aan te trekken? U kunt de arbeidsproductiviteit verhogen door goede software te gebruiken, processen te automatiseren of betere machines aan te schaffen. Op de lange termijn bespaart u op de kosten, op de korte termijn zult u geld nodig hebben om te investeren.

Verzekeringen en financiering

Bedrijfsgroei vraagt om een nieuwe blik op uw bedrijfsrisico’s. Heeft u plannen om uit te breiden, neem dan contact met ons op om te bespreken wat de gevolgen zijn voor uw bedrijfsverzekeringen. Zowel uw nieuwe medewerkers als uw nieuwe apparatuur of machines moeten goed verzekerd worden. Of misschien heeft u een financiering nodig. Ook daarover adviseren wij u.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Alarmcentrale motorrijtuigen
(+31) (0) 20 651 58 27

Alarmcentrale reisverzekeringen
(+31) (0) 20 651 56 12