De toekomst van zzp’ers

In juli van dit jaar heeft minister Van Gennip van SZW de brief ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin heeft zij uiteengezet hoe de arbeidsmarkt hervormd moet worden. Voor zzp’ers gaat er het een en ander veranderen. Wat zijn de plannen?

Zelfstandige bloemist werkt bij een bloemisterij
Nieuws
Datum: 10-11-2022

De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk geflexibiliseerd. Meer dan een miljoen mensen werken als zzp’er en daarnaast is er een leger aan flexkrachten ontstaan. Voor werkgevers is dit van belang omdat zij zzp’ers of flexkrachten kunnen inhuren. Maar wat verandert er voor de zzp’er zelf?

Zzp’er zijn

Zzp’ers profiteren van fiscale voordelen waardoor ze minder belasting betalen. Dat wordt vaak als voordeel gezien. Maar zzp’ers bouwen vaak geen pensioen op en zijn vaak ook niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. En sommige zzp’ers zijn schijnzelfstandigen. Zij werken in de praktijk voor één opdrachtgever, kunnen hun werk niet uitvoeren zoals ze zelf willen en lopen het risico te worden uitgebuit.

Gezagsverhouding

De arbeidsmarkt is daarom volgens de minister dringend toe aan een hervorming. Voor zzp’ers zijn vooral de plannen over de arbeidsrelatie en het gelijke speelveld tussen werknemers en zelfstandigen van belang. Bij de beoordeling van arbeidsrelaties bestaat er op dit moment vooral over de gezagsverhouding veel onduidelijkheid. Het begrip ‘gezag’ moet daarom beter uitgewerkt worden, staat in de brief. Het kabinet wil bovendien een rechtsvermoeden koppelen aan een uurtarief tussen 30-35 euro. Als een werkende minder verdient, moet de werkgever bewijzen dat er géén sprake is van een arbeidsovereenkomst en dat hij dus geen loonheffingen hoeft in te houden. Zo moet uitbuiting van schijnzelfstandigen verdwijnen en moeten zzp’ers beter beschermd worden.

Gelijk speelveld

Daarnaast wil het kabinet de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen en zo een gelijker speelveld te creëren. Dat zou moeten gebeuren door zelfstandigen te verplichten een  arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Dit is ook vastgelegd in het pensioenakkoord uit 2019. Daarnaast wordt de zelfstandigenaftrek verder en sneller afgebouwd. Ook de mogelijkheid om pensioen op te bouwen moet verbeteren. Er zal worden geëxperimenteerd met de mogelijkheid om pensioenregelingen open te stellen voor zelfstandigen door vrijwillige aansluiting.

Zelf zorgen voor AOV en pensioen

Hoe de plannen er concreet uit komen te zien, is nog niet duidelijk. Het laatste woord is daar nog niet over gesproken. Sommige ondernemers vinden dat ze te sterk beteugeld raken en minder vrij zijn in hun ondernemerschap. Tegelijk laat de inkomenszekerheid bij een aantal zzp’ers op dit moment ook wel te wensen over.

Heeft ook u nog maar weinig geregeld voor het geval u arbeidsongeschikt raakt? En doet u nog niet aan pensioenopbouw? Wacht dan niet op de plannen uit Den Haag, maar ga het gesprek vandaag al met ons aan. Neem contact op met ons kantoor. We bespreken met u wat uw mogelijkheden zijn en rekenen uit wat de verschillende oplossingen u kosten.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Alarmcentrale motorrijtuigen
(+31) (0) 20 651 58 27

Alarmcentrale reisverzekeringen
(+31) (0) 20 651 56 12