Een rolletje met Euro bankbiljetten met daarom heen medicatie

Zorgverzekering

  • Uitstekende zorgverzekering voor uw gezin
  • Scherpe premie en deskundige begeleiding
  • Prima aanvullende mogelijkheden
Vraag offerte aan

Medicijnen en vergoedingen

De meeste medicijnen die uw huisarts of specialist voorschrijft, worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zorgverzekeraars hebben echter een zekere vrijheid om te bepalen welke middelen ze wel en niet (geheel) vergoeden.

Wel moeten ze daarbij kiezen uit de geneesmiddelen die door de minister van Volksgezondheid zijn opgenomen in het basispakket. Van elke werkzame stof die bestaat, moet er tenminste één geneesmiddel met die werkzame stof worden vergoed.

Goedkoopste variant

De meeste zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant. Een enkele keer worden ook duurdere medicijnen vergoedt. Uw behandelend arts moet dan op het recept vermelden dat hij dit doet vanwege een medische noodzaak, zoals bijvoorbeeld allergie voor het goedkopere medicijn. De duurdere variant moet wel expliciet zijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering.

Niet-geregistreerde medicijnen

Niet-geregistreerde medicijnen worden zelden vergoed. U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding als u in Nederland niet behandeld kunt worden voor uw ziekte en het medicijn de enige uitweg is, u een zeer zeldzame ziekte heeft waar het medicijn tegen helpt of er geen ander, gelijkwaardig medicijn is geregistreerd.

Eigen risico

Medicijnen en apothekerskosten vallen onder het eigen risico. Dat betekent dat u, als u medicijnen gebruikt, deze zelf moet betalen tot het bedrag van uw eigen risico. In 2023 bedraagt dit minimaal € 385 (verplicht eigen risico). Voor het eigen risico tellen ook andere zaken mee, zoals bijvoorbeeld bloedprikken, ambulancevervoer en ziekenhuisopnames.

Eigen bijdrage

Voor sommige medicijnen moet u een eigen bijdrage betalen. Medicijnen zijn ingedeeld op basis van hun werking, maar de prijzen kunnen onderling verschillen. De overheid kijkt echter alleen naar de werking en heeft een maximale vergoeding per medicijngroep bepaald.

Is uw medicijn duurder dan de maximale vergoeding die is vastgesteld, dan moet u het verschil zelf bijbetalen. Sinds 2019 bedraagt deze extra bijdrage maximaal € 250. Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden deze eigen bijdrage.

Zelf controleren

Wilt u weten wat uw medicijnen kosten, welke voorwaarden er gelden voor de vergoeding en of er (goedkopere) alternatieven bestaan? Op Medicijnkosten.nl kunt u dit zelf controleren.

Stel ons gerust uw vraag

Alarmcentrale motorrijtuigen
(+31) (0) 20 651 58 27

Alarmcentrale reisverzekeringen
(+31) (0) 20 651 56 12